หน้าหนังสือ

ยารักษาสัตว์

สารละลายเหล็กเดกซ์แทรน

รายละเอียดวิดีโอ ชื่อ Iron Dextran ชื่ออื่นๆ Iron dextran complex, ferric dextranum, ferric dextran, iron complex หมายเลข CAS 9004-66-4 Quality Standard I. CVP2015 II.USP38 สูตรโมเลกุล (C6H10O5)n·[Fe(OH)3]m คำอธิบาย สารละลายคอลลอยด์คริสตัลลอยด์สีน้ำตาลเข้ม ฟีนอลในรสชาติผล ยาต้านโรคโลหิตจาง ซึ่งสามารถนำมาใช้ในภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กของสุกรแรกเกิดและสัตว์อื่นๆลักษณะเฉพาะ มีปริมาณเฟอริกสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน...